Monthly Archives: veljača 2016

Bitka kod Nagyharsánya 1687.

Nadovezujući se na zadnji upis, u nastavku nešto više o događajima koji su uslijedili nakon odlaska Jamesa Lesliea. Nastupom godine Gospodinove 1686. bila je u pripremi i nova vojna protiv Turaka. Carsku vojsku vodio je prekaljeni ratnik, vojvoda Karlo...

spacer