Rat za austrijsko nasljeđe

spacer
spacer

Rat za austrijsku baštinu 1740. – 1748., I. dio

Po svršetku rata za poljsko nasljeđe 1735. godine većina suprotstavljenih strana bila je zainteresirana za mir u Europi. To se moglo postići jedino uzajamnim kompromisima i ustupcima između Engleske, Francuske, Rusije, Habsburške Monarhije te Pruske. Francuska, čiju je politiku...

spacer