John Stoye : The Siege of Vienna, The last great Trial between Cross and Crescent

John Stoye značajna je akademska figura, profesor emeritus na Fakultetu Magdalen, Sveučilišta u Oxfordu na kojem je predavao d 1948. do svog umirovljenja devedesetih godina.  Stoye je objavio više djela koja se bave poviješću Europe 17. stoljeća koja se smatraju klasicima i nezaobilaznim na polju ranog novog vijeka. Tu se mogu izdvojiti Unfolding of Europe … Nastavi čitati John Stoye : The Siege of Vienna, The last great Trial between Cross and Crescent