Preuzimanja

Opsada Beča 1683.


Maršal Turenne

 

 

 

 


Rat za austrijsku baštinu